Gegevens Policy

Uw privacy

De stichting APIH Cafédrive is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacystatement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de stichting APIH Cafédrive persoonsgegevens verwerkt van hun deelnemers en bezoekers van onze website.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de stichting APIH Cafédrive verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Voor en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Bondsnummer;
Browsercookies

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een uitnodiging dan wordt deze toegezonden. Wij verwerken en bewaren uw naamgegevens en uw e-mail zodat wij u ieder jaar weer uit kunnen nodigen. Het bondsnummer bewaren we voor het geval u zich weer inschrijft en uw nummer vergeet op te geven. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende uitnodiging in de afmeldlink. Ook kunt u uw gegevens altijd inzien en wijzigingen. Vul onderaan deze pagina uw email adres in en u ontvangt een link waarmee u uw gegevens kunt wijzigen of verwijderen

Vanaf het moment tot inschrijven tot na de drive bewaren wij ook uw telefoon nummer. Dit om u te kunnen bereiken als daar redenen voor zijn zoals te laat aanwezig in een cafe of bij de inschrijving.

Derden
De stichting APIH Cafédrive kan uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken:
De NBB. Elke jaar vragen we aan de hand van uw bondsnummer uw meesterpunten en ratingpunten aantal. Dit doen we om het veld zo evenredig mogelijk in te delen. Ook sturen wij de bondsnummers na de drive naar de bond om uw meesterpunten bij te werken.

Foto’s

Op de website www.apihcafedrive.nl publiceren we foto’s van de drive. Deze vallen onder de vrije nieuwsgaring, maar op verzoek kunnen foto’s waarop u staat verwijderd worden. Stuur hiervoor een foto van uw rijbewijs of paspoort naar info@apihcafedrive.nl zodat we kunnen bevestigen dat het om uw foto gaat. Daarna zullen we de foto van de site verwijderen net als de gestuurde foto van rijbewijs / paspoort


Social Media

De stichting APIH Cafédrive gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met haar deelnemer en bezoekers van de website over haar het toernooi. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. De stichting APIH Cafédrive volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Hierbij spant de stichting APIH Cafédrive zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. De stichting APIH Cafédrive behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de stichting APIH Cafédrive (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. De stichting APIH Cafédrive is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met de stichting APIH Cafédrive via info@apihcafedrive.nl.

Gebruik van cookies

De stichting APIH Cafédrive maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
In het Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door de stichting APIH Cafédrive .

Websites van de stichting APIH Cafédrive en andere websites

Op de website van de stichting APIH Cafédrive treft u een aantal links aan naar andere websites. De stichting APIH Cafédrive kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging voor uw gegevens

De stichting APIH Cafédrive zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. De stichting APIH Cafédrive treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@apihcafedrive.nl

Wijzigingen

De stichting APIH Cafédrive behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Groningen, mei 2018


Indien u in wilt zien welke gegevens wij langdurig van uw bewaren, vul dan hieronder uw e-mail adres in. U ontvangt dan een e-mail met een link waar u uw gegevens kunt zien, wijzigen en of verwijderen.

Uw e-mail adres

 

Share APIH Cafédrive contact

FacebookTwitterGoogle+